Fyr til Fyr mot målstreken

I andre og siste episode om sommarens tur-eventyr Fyr til Fyr, så ser vi her litt av reisa frå Nerlandsøy til Runde.

Sjå reaksjonar frå deltakarar undervegs i løpet der Sportsheim plutseleg dukka opp med kamera.

Eit lengre intervju med ein av arrangørane, Vegard Dahl Hansen får du også sjå her.

Dette vart eit fantastisk test-opplegg der ein satsar på enda større oppmøte av deltakarar i tida som kjem.